První dětská slůvka

Vývoj řeči u dětí souvisí s vývojem fyzickým a psychickým, který je u každého jedince individuální. Je to jeden z důvodů, proč některé děti začínají mluvit dříve a u jiných na první slůvka čekáme velmi dlouhou dobu.

Podpořte správnou mluvu vašich ratolestí

V současnosti se u dětí stále častěji objevují drobné, ale i závažnější vady řeči a to dokonce i u dětí školou povinných. Mezi často se vyskytující patří zadrhávání nebo špatná výslovnost některých hlásek.

Jaké jsou příčiny? Může se jednat o vrozenou vadu nebo špatné mluvní vzory, jež svým dětem poskytují rodiče. Ti mají tendenci na děti, v útlém věku, šišlat. Dobrým vzorem není ani mluva příliš rychlá, kterou podporuje současná uspěchaná doba. Vývoj řeči může ovlivnit také to, že je dítě narozené předčasně nebo může mít poruchu sluchu či nervové soustavy. Také nepřiměřené nároky ze strany rodičů dobrému vývoji dětské mluvě příliš nesvědčí. Rozvoj řeči rozhodně nepodpoří moderní technologie, kterými se některé děti baví již od velmi útlého věku. Dobrým mluvním vzorem zůstávají pro děti vždy rodiče, kteří dbají na správnou výslovnost a spisovnou řeč.

Broukání a první slůvka

První zvuky vydává dítě hned po příchodu na svět, ten ohlašuje křikem, který ráda slyší každá maminka. Zpočátku je křik pouze reflexem, později však vyjadřuje hlad nebo nějaký další problém.

  • Období do jednoho roku

Pokud je dítě spokojené, pomalu si začíná pobrukovat a jak jde čas, tak i žvatlat. Je to snaha napodobování okolních zvuků. V období kolem jednoho roku života již rozumí jednoduchým pokynům a snaží se opakovat první jednoduchá slova.

  • 1 – 3 roky

Dítě napodobuje slova, jeho slovní zásoba se začíná rozšiřovat a pomalu vytváří i jednoduchá slovní spojení i věty. V souvislosti s vývojem mluvy se také zrychluje myšlení a i motorika prochází určitým posune vpřed.

  • 3 – 6 let

Dítě začíná být zvídavé, klade otázky, na něž chce dostávat odpovědi. Umí vyprávět krátké pohádky, učí se krátké říkanky a písničky. Je potřeba s ním neustále komunikovat a jho zvídavost podporovat, je to kvalitní příprava na vstup do školky a školy.

Štítky:

Related Posts

by
Previous Post Next Post

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

0 shares