Jak zacházet se záchvaty paniky? 2. díl

Mezi další slibné uklidňující techniky patří třeba uzemnění nebo různé relaxační způsoby v podobě zpomaleného dýchání a meditace.

Technika uzemnění

Techniky uzemnění používají nástroje, které člověk může použít k převzetí kontroly nad svými myšlenkami. Když pocítíte záchvat paniky odehrávající se v jakési spirále, rozpoznáte také, kdy se začne blížit.

Uzemnění je popisováno jako akce pozitivního potvrzení toho, co je o situaci známé, konstantní a skutečné. Pouhé nakreslení jasné čáry v písku kolem toho, co je neznámé, přechodné a představitelné, tvoří mentální hranici bránící k tomu, abyste se stali obětí paniky, která vás doslova ochromí.

Techniky uzemnění probíhají na principu smyslové, fyzické, kognitivní nebo emoční úrovně. Techniky senzorického uzemnění spočívají v tom, že jedinec pojmenovává to, co vidí, čeho se může dotknout, co ochutná nebo cítí. Důležité je také mluvit v klidu o svých emocích jako byste zrovna popisovali, jaké je venku počasí. Nenechte se rozrušit.

Dýchání

Dechová cvičení slouží k ovládání duševního zdraví a také kontroly nad fyzickým stavem. Dýchání je jedním z nejzákladnějších projevů života, kterému bychom měli věnovat dostatek pozornosti. Jedná se o vlivnou formu zpětné vazby z těla do mozku, která pomáhá určit, jak bychom se měli v daném okamžiku cítit nebo jednat.

Ke zvládání záchvatů paniky je úmyslem navodit relaxaci a odpočinek, tak mysl vstoupí do klidného stavu. I když jsme v situaci, kterou prožíváme jako stresující, stále existují části našeho mozku, které nepoznají rozdíl a uvolní se, když jim poskytneme to správné.

Řízené dýchání obvykle zahrnuje méně, než 10 dechů za minutu, přičemž většina cviků zahrnuje zpomalení dechu až na 5 dechů za minutu, se záměrným nádechem nosem a výdechem ústy.

Všechna tato dechová cvičení jsou v terapeutickém účinku do značné míry stejná a zaměřená na pohodlí klienta. Spojením senzorického uzemnění a uměním řízeného dýchání můžete přejít do fáze meditace. 

Štítky: , , , ,

Related Posts

by
Previous Post Next Post

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

0 shares