Co všechno vás čeká se vstupem vaší ratolesti do školy?

Vstup do školy je důležitým mezníkem nejen v životě dětí, ale také jejich rodičů. Každá rodina s malým prvňáčkem prochází celou řadou důležitých změn. Pro všechny děti je učení novou dovedností, jíž se musejí přizpůsobit. Objevuje se před nimi množství nových překážek, kterým se musejí, ve velmi krátkém čase, přizpůsobit. Jedná se o nový kolektiv, novou paní učitelku a především o nové povinnosti, které je potřeba zvládnout. Každé dítě si musí najít svůj způsob a svůj styl přípravy a plnění nových povinností. Některým dětem to jde snáze, některé však tápou. Rodiče by jim měli být v tomto období oporou a nabídnout jim různé možnosti řešení, které společně vyzkoušejí.

Jak svým dětem pomoci?

Většina dětí si ještě neumí vhodně naplánovat svůj čas tak, aby stihly vše potřebné a ještě mohly jít třeba ven za kamarády nebo se zabývat činnostmi, které je baví. Je tedy dobré si s dětmi sednout a společně vypracovat pravidelný rozvrh dne. Vzhledem k tomu, že ještě neumějí číst, psát a většina ani hodiny, tak vytvořit rozvrh obrázkový, který bude zobrazovat jednotlivé aktivity po příchodu ze školy domů.

Některé školní povinnosti děti rozhodně nebudou mít rády, zkuste se více zajímat a školní dění, povídejte si společně o tom, co děti dělaly, obraťte učení na zábavu třeba formou soutěží. Nezapomínejte však, že pro děti je velmi důležitý i odpočinkový čas.

Tipy pro rodiče

  • Děti je potřeba vždy povzbuzovat, podporovat a chválit i za malý úspěch. V případě neúspěchu není vhodné je kárat, ale spíše podpořit – příště to bude lepší.
  • Buďte vždy důslední a to především v případě, že dětem cokoli zakážete.
  • Vždycky plňte své sliby. Předem zvažte, co jste ochotni či schopni splnit a co nikoli.
  • Společně si stanovte pravidla, která budou vždy obě strany dodržovat.
  • V případě, že chcete použít nějaký druh trestu, uvažte, zda je úměrný konkrétnímu prohřešku.
  • Připravte dětem pozitivní a motivující rodinné prostředí.
Štítky: , ,

Related Posts

by
Previous Post Next Post

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

0 shares