Sociální úzkosti u dětí a jak s nimi bojovat?

Je paradoxní, když děti, které jsou synonymem všeho veselého, působí smutně nebo úzkostně. Nikdo však není chráněný proti psychickým neúspěchům I děti čelí rizikům duševních problémů. Úzkost je jedním z nich a je velmi častá.

Jaké jsou náznaky sociální úzkosti u dětí?

  • Mění se stravovací návyky.
  • Dochází k narušení cyrkadiánního rytmu.
  • Děti ztrácejí nadšení, elán a energii.
  • Dochází k poklesu koncentrace.
  • Objevuje se neochota kontaktu s ostatními dětmi.
  • Nechuť k aktivitám, které mělo dítě dříve rádo.
  • Dítě je podrážděné, úsečné.
  • Extrémní případy mohou vést i k sebedestrukci.

Různé typy sociální úzkosti

Existují různé typy sociální úzkosti. Tyto jsou velmi časté.

Úzkost z odloučení

Jedná se o velmi častý typ sociální úzkosti u dětí. Projevuje se jako stesk po domově. Dítě má úzkost v případě, kdy jej opouštějí rodiče, když musí jít do školky, do školy nebo třeba v létě odjíždí na tábor.

Sociální fobie

Jedná se o problém projevují se tím, že se dítě zdráhá setkávat s jinými osobami. Strach z davu ovlivňuje dítě na mnoha úrovních a má nezvratný dopad i na vzdělávání. Sociální úzkost se projevuje různými příznaky – chvění, pláč, vztek, potíže s mluvením, nevolnost.

Jak pomoci dítěti překonat sociální úzkost?

Pokud jde o jakoukoli formu terapie, mluvení je prvním postupem, který může pomoci bojovat se sociální fobií. Terapeuti sice mohou pomoci, ale děti jsou jistější, pokud mohou mluvit s rodiči. Bývají často sdílnější. Vystresovaným dětem může pomoci také meditace a správná dýchací technika. Samozřejmostí je odborná pomoc. Ta je žádoucí v případě, že nepomohou rodiče nebo nevědí, jak na pomoc.

Related Posts

by
Previous Post Next Post

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

0 shares