Jak zacházet se záchvaty paniky? 1. díl

Léčba záchvatů paniky se může zdát stejně náročná jako jejich kontrola. Se systematickým přístupem a dodržováním několika jednoduchých technik se však mohou stát zvládnutelné.

Je k tomu potřeba osvojení si praktických znalostí o tom, co paniku spouští a jaké jsou možnosti řešení. Tím se také sníží pravděpodobnost jejich výskytu, což je pozitivní zpráva.

Co spouští záchvat paniky?

Bez ohledu na to, komu se tak stane, projevy paniky se neodehrávají ve vakuu. I když jsou hodně často nepředvídatelné a vypadají spontánně, přesto existují rizikové faktory, které fungují jako potenciální spouštěče záchvatů paniky a je důležité je včas rozpoznat…

Jaké to jsou?

  • negativní nálada
  • úzkost
  • deprese
  • stres
  • rozrušující událost

Tyto obecné reaktory lze považovat za užitečné, jelikož nám poskytnou pochopit psychologický původ záchvatu paniky. Na druhou stranu se mohou začít projevovat pouze jako zmatek, chaos a dezorganizace a je jen otázkou času, kdy toto vše vygraduje do záchvatu paniky.

Přístup k identifikaci a porozumění těmto spouštěčům by měl být flexibilní a otevřený konkrétním charakteristikám a zkušenostem.

Behaviorální terapie

Panické ataky se léčí zejména kognitivně-behaviorální terapií (CBT). Je to různorodá terapie, která zahrnuje jakoukoliv kombinaci souboru terapeutických intervencí, které mají za cíl pomoci klientovi přehodnotit jeho postoje a „přeprogramovat“ jeho obvyklé vazby mezi jeho přesvědčeními a chováním.

Behaviorální terapie má v sobě zakomponovány relaxační techniky, nácvik způsobů zvládání ve spouštěcích situacích a expoziční terapii. Klient je záměrně, ale přesto bezpečně veden k přímému nebo alespoň vizualizovanému zážitku z potenciálně spouštěcí situace.

CBT je ve většině případů úspěšnou terapií a je vhodná pro zvládání záchvatů paniky, kde je ovládání těchto spouštěcích vazeb mezi vírou (např. negativní nálada) a chováním (např. psychosomatická panická reakce) zásadní.

Ti, kteří mají záchvaty paniky spojené se sociální úzkostí nebo agorafobií, by tuto léčbu měli skutečně zvážit. Ačkoliv je tento přístup smíšené péče usnadněn pravidelným kontaktem s terapeutem, tyto techniky se dají trénovat i doma.

Štítky: , , ,

Related Posts

by
Previous Post Next Post

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

0 shares