Víte, jak podpořit zdravé sebevědomí vašich ratolestí?

Všichni rodiče milují své děti a mají snahu připravit je na budoucí život tak, aby v něm obstály. Do této snahy patří, kromě jiného, i výchova ke zdravému sebevědomí.

Sebevědomí a děti

Žádný z nás se se sebevědomím nenarodil, ale máme potenciál k tomu, abychom si zdravé sebevědomí vypěstovali a pod dobrým vedením se nám to podaří. Každé dítě je závislé na vedení svých rodičů a ti by měli dětem poskytnout dostatek možností a prostoru k tomu, aby si děti své zdravé sebevědomí utvářely během svého přirozeného vývoje.

Pokud chcete pomoci dětem si zdravé sebevědomí vytvářet, měli byste dodržovat některé jednoduché, ale velmi důležité zásady.

Zásady při podpoře rozvoje zdravého sebevědomí dětí

Dejte si pozor, jakým způsobem budete kritizovat chování dětí. Pokud dítě udělá něco špatně volte vhodná slova, šetrný způsob. U citlivých jedinců by nevhodný způsob kritiky mohl sebevědomí snížit. Pokud se jim něco nepovede, dá se to sdělit příznivým způsobem, například – ” To se úplně nepovedlo, zkus to ještě jednou a trochu lépe.”

Nikdo z nás není bez chyb a o dětech to platí dvojnásob, vždyť se teprve všechno učí. Občas něco popletou nebo zapomenou. Pokud se jim něco takového stane, zkuste společně najít ponaučení. Určitě si příště dají větší pozor. Velmi důležitá je také pochvala, ale zase ne za úplně vše, co dítě udělá správně. Je důležité pochválit za konkrétní věc a ocenit snahu (ta je totiž produktem dětské vůle), i když výsledek není takový, jaký jste si představovali. Také malý úspěch zaslouží pochvalu.

Nesnažte se své děti předělávat k obrazu svému. Respektujte jejich jedinečnou osobnost a berte je takové, jaké jsou. Pokud se budete své děti snažit měnit, dáte jim najevo, že s nimi nejste spokojeni. Tím se jejich sebevědomí ocitne až na samém dnu a velmi těžko pak tuto chybu budete napravovat. O děti je potřeba pečovat, vést je k samostatnosti a k tomu, aby uměly využívat dokonale své dovednosti, znalosti a schopnosti pro svůj život a se zdravým sebevědomím obstály ve světě, v němž budou vyrůstat a žít.

Štítky: ,

Related Posts

by
Previous Post Next Post

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

0 shares