Tátové pozor – vaše nálada ovlivňuje dítě víc než tušíte!

Nový výzkum Michiganská univerzity zjistil, že existuje silné spojení mezi mentálním zdraví otců a vývojem jejich dětí. Výzkum pracoval se 730 rodinami a s pomocí dotazníků měřil míru stresu, který zažívá otec rodiny. Experti zjistili, že děti otců, kteří se potýkali se stresem a depresí, měli opožděný jazykový vývoj.

Konkrétně bylo možno vypozorovat, že takové děti měly ve 3 letech výrazně nižší slovní zásobu než děti, jejichž otcové měli relativně klidné a vyrovnané psychické zdraví. Dokonce i když matky v rodině představovaly výrazný pozitivní element a oproti otcům byly relativně spokojené a nezažívaly příliš mnoho stresu, otcovský “negativní” vliv vždy převážil.

“Vyvracíme tímto zažitou představu, že otcové své děti ovlivňují výrazně méně než matky,” vysvětluje profesor Vallotton, který celý výzkum řídil. “Naopak je zjevné, že ať už se otec přímo podílí na výchově nebo ne, jeho nálada a celkový duševní stav je dítětem vnímáno velmi silně.”

Všichni otcové by si z tohoto výzkumu tedy měli odnést především to, že jsou pro své děti mimořádně důležití a už kvůli nim musí dbát na své duševní zdraví a celkovou pohodu. A ocení to nejen děti, ale bezpochyby i manželka a celý zbytek rodiny.

Zdroj: www.parents.com

Štítky: , ,

Related Posts

by
Jsem maminkou dvou ratolestí už přes deset let a sama si moc dobře pamatuji, jaké to bylo poprvé hledat všechny informace spojené s těhotenstvím a výchovou. Rozhodla jsem se proto psát články, které snad všem snažilkám, těhulkám a maminkám pomohou v této těžké "práci". Ráda vařím pro svou rodinu, snažím se pravidelně běhat a udržovat se v kondici.
Previous Post Next Post
0 shares