Proč někteří rodiče nemají rádi své děti a nedokáží si k nim najít cestu

Většinu z nás při pohledu na naše děti zaplaví vlna lásky, péče a také strachu o ně; a je zcela lhostejné, zda udělaly první krůček či se chystají na první rande. Asi neexistuje silnější pouto, než jaké panuje mezi rodiči a jejich dětmi. Nám, co své děti bezmezně milujeme, i s jejich vadami a vrtochy, přijde láska k nim automatická a samozřejmá. Ovšem ne vždy to samozřejmostí je.

Nulová sebeúcta rodičů

Pokud nedokážou milovat sami sebe nebo si vytvořili negativní představu o sobě a svém těle a rozšíří tento stud a negativitu do svého chování, nemohou přenést lásku a něhu do tohoto svého pozoruhodného výtvoru. Obecně platí, že lidé, kteří se nemají rádi, nejsou schopni upřímně milovat druhé lidi, zejména své děti. Ve skutečnosti s větší pravděpodobností promítají své negativní pocity na ostatní, a nejblíže jsou jim jejich děti.

Nezralí rodiče

Rodiče, kteří jsou nevyvinutí nebo nezralí, pociťují své děti jako nechtěnou, zastrašující závislost.

Považují za ohrožující nést odpovědnost a rozsáhlou péči, kterou miminko a vyvíjející se dítě vyžadují, a mohou dokonce své potomky zanevřít.

Nemají vyřešená vlastní traumata

Pokud nemají, budou mít sklon své děti zcela ignorovat nebo se k nim chovat špatně, zvláště když se jejich děti blíží obdobím v jejich životě, která byla pro rodiče traumatizující. Žádná z těchto reakcí není pro dítě vhodná ani konstruktivní. Například rodič, který nesnese, aby mu připomínali jeho vlastní dětský smutek, ať už dotazováním nebo svým chováním, může být pomstychtivý nebo trestající své děti.

Špatný výchovný styl

Kvůli neadekvátním nebo problematickým výchovným stylům se u mnoha dětí vyvinou rysy, které jsou netolerovatelné.

Mohou se stát neukázněnými, vzdorovitými, neposlušnými, nepříjemnými, náročnými, nepřátelskými nebo obecně nepříjemnými. I když byly primární příčinou tohoto chování, pro rodiče je těžké milovat nebo dokonce mít rádi dítě, které vykazuje tyto vlastnosti, i když za ně do značné míry mohou sami.

Štítky: ,

Related Posts

by
Previous Post Next Post

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

0 shares