Jakým způsobem podpořit u dětí pozitivní chování?

Děti se učí velmi rychle a snadno. Musíme si tedy dávat pozor na to, co je učíme a co od nás okoukávají. Nejdůležitější jsou první dva roky života. Toto je období, kdy nás děti napodobují. Chceme-li u nich docílit pozitivní chování, je potřeba vyvíjet pozitivní a optimistický přístup k výchově.

Účinné způsoby, kterými docílíte u dětí pozitivního chování

Kladný vzor – malé děti tráví většinu času se svými rodiči. Jakékoli aktivity, které rodiče vykonávají, děti napodobují. Pro dítě v jeho raném vývoji je potřeba zajistit klidné a pozitivní prostředí, ve kterém se může snadno a dobře vyvíjet. To jsou hodnoty, které svému dítěti můžete poskytnout.

Gesta – pokud dítě udělá něco špatně, nekřičte na ně, stačí negativní grimasa nebo gesto. Velmi rychle pochopí. Pokud chcete udělit trest, měl by odpovídat provinění. Přehnané reakce mají na dítě negativní vliv.

Pochvala – pokud díte udělá něco dobrého, pochvalte jej. Posilujete tak jeho pozitivní chování.Bude se cítit dobře a půjde ve vašich stopách. Pochválí někoho, kdo provede něco pozitivního.

Omluva – nebojte se dítěti omluvit, pokud mu provedete, ač nechtíc, něco negativního. Díky tomu dáte dítěti dobrou lekci – nezáleží na tom, jestli jste starší nebo máte větší autoritu. Pokud uděláte něco špatně, měli byste mít to srdce se omluvit.

Používání rozumu, nikoli autority – pokud dítě opravíte za nějakou chybu, kterou udělalo, měli byste mu říct, proč je to špatné a proč je takové chování nepřijatelné. Totéž lze uplatnit, když je požádáte o pomoc.

Komunikace – mluvte se svými dětmi otevřeně. Každý den si udělejte čas a aktivně jim naslouchejte. A pak jim nabídněte své názory. Buďte trpěliví a rozvíjejte v dětech empatii. Když se děti naučí, jak správně komunikovat, mohou se vyhnout mnoha problémům, včetně sociální úzkosti.

Related Posts

by
Previous Post Next Post

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

0 shares